Alle fotozaken in Friesland

Heerenveen · Foto Expert Heerenveen (Camgear)
Leeuwarden · Foto M.G.M.
 • Voorstreek 74
 • 8911 JT Leeuwarden
 • Tel. 058-2123650
Leeuwarden · Foto Dikken & Hulsinga
Akmarijp · Foto Nantko
 • Fjildwei 16
 • 8541 AC Akmarijp (De Friese Meren)
Balk · Foto De Vries
 • Van Swinderenstraat 27
 • 8561 AR Balk (De Friese Meren)
 • Tel. 0514-602424
Damwâld · Fotografie Wybe Bosch
 • Conradi-Veenlandstrjitte 12 (wc. De Moarren)
 • 9104 BN Damwâld (Dantumadiel)
 • Tel. 0511-424000
De Westereen · Fotografie Jaap de Boer
Dokkum · Foto Modern
Drachten · Fotoshop Bekkema
 • Moleneind Noordzijde 8
 • 9203 ZP Drachten (Smallingerland)
 • Tel. 0512-526275
Franeker · Foto Hommema
 • Zilverstraat 1
 • 8801 KA Franeker (Franekeradeel)
 • Tel. 0517-392374
Joure · Foto Haasdijk Joure BV
Joure · Foto Hamstra
 • Midstraat 127
 • 8501 AK Joure (De Friese Meren)
 • Tel. 0513-412188
Kollum · V.O.F. "Foto Karin"
 • Voorstraat 56
 • 9291 CL Kollum (Kollumerland en Nieuwkruisland)
 • Tel. 0511-451782
Leeuwarden · Cifoda B.V.
 • Uiterdijksterweg 13
 • 8931 BK Leeuwarden
 • Tel. 058-2884949
Leeuwarden · Foto van Keulen
Lemmer · Focus Lemmer
 • Kortestreek 5
 • 8531 JE Lemmer (De Friese Meren)
 • Tel. 0514-561415
Midsland · Fotostudio Hart & Kamstra
Sneek · Foto Julius van Dijk
Sneek · Foto G&W
 • Kruizebroederstraat 33
 • 8601 CK Sneek (Súdwest Fryslân)
Stiens · Foto Sijtsma
 • Langebuorren 8
 • 9051 BG Stiens (Leeuwarderadeel)
 • Tel. 058-2574800
Ureterp · Fotorette Nu
 • Lijteplein 3
 • 9247 EP Ureterp (Opsterland)
 • Tel. 0512-303335
Wolvega · Foto Haasdijk
 • Hoofdstraat Oost 17
 • 8471 JH Wolvega (Weststellingwerf)
 • Tel. 0561-612850